Tagged with "admission"...

The Year 4 Student Intake Process is Complete.

The Year 4 Student Intake Process is Complete.

Kära vårdnadshavare,

Vi har nu avslutat antagningsprocessen för höstterminen 2020. Vi har fyllt alla platser i årskurs 4. Om några förändringar sker innan skolstart i augusti eller under läsåret kontaktar vi personen som står näst i kö.

Ni behöver inte ansöka igen om ert barn inte fått en plats. Er ursprungliga ansökan sparas och överförs till nästa årskurs i slutet av läsåret 2020-2021. Vi skickar även ut ett formulär våren 2021 då ni får bestämma om ni vill stå kvar i kön.

Tyvärr kan vi inte ge ut vilket könummer barnet har eller hens ungefära köplacering eftersom kön kan ändras dagligen (p.g.a. syskonförtur, m.m.).

Med frågor, vänligen kontakta skolan på 08-20 90 15 eller mejla oss info.lanna@engelska.se.

 

Dear guardians,

We have officially closed the student intake process for the 2020 autumn term. We have filled all spots in Year 4 starting this fall. We will contact the next person in the queue only if changes occur before the first day of school in August or during the school year.

If your child does not receive a spot, you do not need to apply again. Your original application will be saved and transferred to the next grade at the end of the 2020-2021 school year. We will send out a questionnaire during the spring 2021 where you can choose if you want to remain in the queue.

We can unfortunately not give out which queue spot the child has or their estimated number in the queue since the queue is fluid and can change daily (ie. due to sibling preference).

If you have any questions, please contact the school at 08-20 90 15 or email us at info.lanna@engelska.se.

It's time for a queue change!

It's time for a queue change!

The end of the school year is approaching and we have completed intake for the 2019-2020 school year. Our next step is moving those who are still interested in a spot at the school to next school year’s queue. An email was sent to everyone in the queue for Years 4 to 8 during the 2019-2020 school year. Please fill out the Google Form in the email if you wish to move to the queue for the 2020-2021 school year. If you haven’t received the email or have any questions, please contact us at info.lanna@engelska.se.

 

Slutet av läsåret närmar sig och vi har avslutat intaget till läsåret 2019-2020. Nästa steg är att flytta de som fortfarande är intresserade av en plats i skolan till nästa läsårs kö. Vi skickade ett mail till alla som fortfarande står i kön till årskurser 4-8 till läsåret 2019-2020. Vänligen fyll i Google Form om ni vill ställa er i kön till nästa läsår. Om ni inte fått mailet eller om ni har några frågor kan ni kontakta oss via info.lanna@engelska.se

 

 

Update about Intake, Year 4 2020

Update about Intake, Year 4 2020

The first offers of spots in Year 4 for the 2020-2021 school year will be sent out on Tuesday, January 7, 2020. Families of students receiving an offer will be contacted by post, followed by email.

We have around 700 people in the queue for Year 4, but there are only 96 spots available. We will contact the first 96 people in the queue (who either have sibling priority or the earliest application date); if we get a negative reply we will contact the next person in the queue, and so on. The intake process will continue until all spots are filled.

If you believe you need to update your contact information (address, phone number, or email address), please email the Administration Office at info.lanna@engelska.se. You can otherwise find answers to frequently asked questions about the queue here.

Thank you for your patience.

 

Tisdagen den 7 januari 2020 kommer vi att skicka ut erbjudanden om platser till åk 4 läsåret 2020-2021. De elever som erbjuds plats kommer att bli kontaktade via brev samt ett uppföljande email.

Vi har runt 700 personer i kön men endast 96 platser. Vi kontaktar de första 96 personerna i kön, (vilka har syskonförtur eller det tidigaste ansökningsdatumet). Om någon tackar nej till den erbjudna platsen kontaktar vi personen näst på tur i kön och fortsätter på det sättet tills att alla 96 platser är fyllda. Processen kan pågå under flera veckor.

Om ni har ny kontaktinformation (adress, telefonnummer eller mailadress) måste ni uppdatera den, var snäll att i så fall skicka ett email till: info.lanna@engelska.se

Svar på vanliga frågor om kön hittar ni här.

Tack för ert tålamod.