Vanliga frågor om antagning

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Klicka på Kö och antagning.
  2. Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.
Hur fungerar antagningsprocessen?

Vår antagningsprocess är utformad så att den ska vara rättvis och lätthanterlig.

Ansökan kan endast göras via vår webbsida. Så snart som ansökan är mottagen dateras den och placeras i kön. Antagning sker efter “först till kvarn principen”.

När din ansökan är registrerad kommer du automatiskt få ett email med log-in information. Erbjudande om plats på skolan skickas ut via email och post. Det är därför viktigt att du hela tiden ser till att hålla din bostadsadress och email adress uppdaterad.

För att logga in till din ansökan går du till portalen på skolans hemsida och klickar på “log-in” i det övre högra hörnet. Om du har förlorat bekräftelsemailet eller glömt bort din log-in information kan du skapa ett nytt password genom att skriva in ditt barns personnummer och emailadressen som du skrev in i ansökan.

Man kan logga in i sitt barns ansökan och ändra adress, email och telefonnummer men inte startår eller årskurs. Om du vill ändra dessa måste du kontakta skolans administrationen. Det är inte heller möjligt att se barnets plats i kön. För mer information vänligen se nedan i sektionen med frågor och svar.

Varje IES skolhus har sin egen kö. Antagning till skolan sker via ansökningsdatum/ködatum vilket innebär: ju tidigare ansökningsdatum desto större chans att bli antagen till skolan. Den enda förtur vi ger är syskonförtur. Se nedan vad syskonförtur innebär.

Det är endast i årskurs 4 som vi öppnar nya klasser, (totalt 96 elever fördelade på tre klasser.) För årskurs 5 till 9 sker intag endast om någon elev slutar, så kallade “ströplatser”.

Antagningen till årskurs 4 börjar i januari då eleven går i årskurs 3.

Vilka årskurser har skolan?

Vi har tre parallella klasser från årskurs 4 till 9.

Kan jag söka från utlandet?

Eftersom vi finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda elever som är bosatta i Sverige plats. Du kan ansöka om ditt barn har svenskt personnummer även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu. Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, kontaka Administrationen.

Kostar det något att gå på skolan?

Nej, det kostar ingenting att gå på vår skola. Vi har inga terminsavgifter utan pengarna kommer från “skolpengen” vilken betalas ut av Skolverket till godkända skolor.

Har skolan inträdesprov?

Nej, ditt barn måste inte klara av något prov eller test för att bli antagen till en av våra skolor. Platserna fördelas efter kötid, där först i kön får plats.

Vad händer om vi tackar nej till en erbjuden plats och sedan ändrar oss? Kommer mitt barn att bli erbjuden en plats igen?

Nej, om man tackar nej till en erbjuden plats går den till nästa barn i kön. Man måste ansöka om en plats igen via administrationen. Din köplats kommer att ändras till ködatum för den nya ansökan.

Min grannes barn fick nyligen ett erbjudande om plats men inte vi, trots att vi ställde oss i kö tidigare än dem.

Grannens barn fick en plats men inte vi även om vi ansökte mycket tidigare än dem. 

Vanligen finns det två möjliga förklaringar till detta:

  1. Familjen har redan ett äldre syskon på skolan vilket ger det yngre barnet syskonförtur. Det innebär att barnet går före i kön även om det anmäldes till skolan nyligen.
  2. Om man anmälde sitt barn till skolan för flera år sedan kan det vara svårt att minnas exakt datum för anmälan och ibland kan man till och med tro att man anmält sitt barn även om så inte är fallet.
Kan ni tala om vilken köplats mitt barn har och vilken chans det är för mitt barn att bli antagen?

Numret på köplatsen ändras dagligen och det är därför mycket svårt att ge ett svar på om barnet kommer att få en plats eller inte. Köplatser ändras då syskonförtur aktiveras eller om folk flyttar eller väljer en annan skola.

Vi förstår att du vill veta så tidigt som möjligt om ditt barn har en plats på skolan. Det är dock svårt att svara på innan skolan färdigställt sin antagningsprocess. Vi erbjuder platser baserat på vilket datum barnet är registrerat i kön (först i kön blir först erbjuden plats), men tar även hänsyn till om de sedan tidigare har ett syskon i skolan.

Kan man ansöka till mer än en skola?

Varje IES skola är en fristående enhet med ett eget kösystem. Om ni är intresserade av mer än en skola rekommenderar vi att ni ställer er i kö till flera skolor.

Vad är syskonförtur?

Med syskonförtur menas att syskon till elever på skolan prioriteras i kön, dvs om du har ett barn på skolan och ett andra barn i kön flyttas det barnet till början av kön. Syskonförtur fungerar endast så länge det äldre barnet går på skolan när det yngre börjar. Det är föräldrarnas ansvar att ansöka om syskonförtur.

Vad är “Fritidsverksamhet”?

Vänligen besök Junior Clubs sida för information.

 

 

 


För mer information och vanliga frågor och svar besök Internationella Engelska Skolans hemsida.

För ytterligare information kontakta IES Lännas Administrationskontor.

Kontakta oss