HT 2021 Admissions Update (Ny information 21-02-24)

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
HT 2021 Admissions Update (Ny information 21-02-24)

För närvarande arbetar vi med antagningen till höstterminen 2021.

Årskurs 3

Alla 60 platser till årskurs tre är fyllda och antagningen är klar. Elever som blev erbjudna plats har ett ködatum den 10 januari 2017 eller tidigare.

Årskurs 4

UPPDATERING 2021-02-24: Nästa grupp med erbjudande har skickats ut via post. E-post kommer att skickas ut de närmsta dagarna. Elever som blev erbjudna plats har ett ködatum den 9 februari 2017 eller tidigare.

UPPDATERING 2021-02-01: Nästa grupp med erbjudande har skickats ut via post. E-post kommer att skickas ut de närmsta dagarna. Elever som blev erbjudna plats har ett ködatum den 31 januari 2017 eller tidigare.

Erbjudande till de 96 första eleverna i kön har skickats ut via post. E-post kommer att skickas ut de närmsta dagarna. Elever som blev erbjudna plats har ett ködatum den 9 december 2016 eller tidigare.

Om någon förändring sker kommer vi att kontakta nästa person i respektive kö.