The Year 4 Student Intake Process is Complete.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
The Year 4 Student Intake Process is Complete.

Kära vårdnadshavare,

Vi har nu avslutat antagningsprocessen för höstterminen 2020. Vi har fyllt alla platser i årskurs 4. Om några förändringar sker innan skolstart i augusti eller under läsåret kontaktar vi personen som står näst i kö.

Ni behöver inte ansöka igen om ert barn inte fått en plats. Er ursprungliga ansökan sparas och överförs till nästa årskurs i slutet av läsåret 2020-2021. Vi skickar även ut ett formulär våren 2021 då ni får bestämma om ni vill stå kvar i kön.

Tyvärr kan vi inte ge ut vilket könummer barnet har eller hens ungefära köplacering eftersom kön kan ändras dagligen (p.g.a. syskonförtur, m.m.).

Med frågor, vänligen kontakta skolan på 08-20 90 15 eller mejla oss info.lanna@engelska.se.

 

Dear guardians,

We have officially closed the student intake process for the 2020 autumn term. We have filled all spots in Year 4 starting this fall. We will contact the next person in the queue only if changes occur before the first day of school in August or during the school year.

If your child does not receive a spot, you do not need to apply again. Your original application will be saved and transferred to the next grade at the end of the 2020-2021 school year. We will send out a questionnaire during the spring 2021 where you can choose if you want to remain in the queue.

We can unfortunately not give out which queue spot the child has or their estimated number in the queue since the queue is fluid and can change daily (ie. due to sibling preference).

If you have any questions, please contact the school at 08-20 90 15 or email us at info.lanna@engelska.se.