Update about Intake, Year 4 2020

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Update about Intake, Year 4 2020

The first offers of spots in Year 4 for the 2020-2021 school year will be sent out on Tuesday, January 7, 2020. Families of students receiving an offer will be contacted by post, followed by email.

We have around 700 people in the queue for Year 4, but there are only 96 spots available. We will contact the first 96 people in the queue (who either have sibling priority or the earliest application date); if we get a negative reply we will contact the next person in the queue, and so on. The intake process will continue until all spots are filled.

If you believe you need to update your contact information (address, phone number, or email address), please email the Administration Office at info.lanna@engelska.se. You can otherwise find answers to frequently asked questions about the queue here.

Thank you for your patience.

 

Tisdagen den 7 januari 2020 kommer vi att skicka ut erbjudanden om platser till åk 4 läsåret 2020-2021. De elever som erbjuds plats kommer att bli kontaktade via brev samt ett uppföljande email.

Vi har runt 700 personer i kön men endast 96 platser. Vi kontaktar de första 96 personerna i kön, (vilka har syskonförtur eller det tidigaste ansökningsdatumet). Om någon tackar nej till den erbjudna platsen kontaktar vi personen näst på tur i kön och fortsätter på det sättet tills att alla 96 platser är fyllda. Processen kan pågå under flera veckor.

Om ni har ny kontaktinformation (adress, telefonnummer eller mailadress) måste ni uppdatera den, var snäll att i så fall skicka ett email till: info.lanna@engelska.se

Svar på vanliga frågor om kön hittar ni här.

Tack för ert tålamod.