Reception & Main Entrance Closed Everyday from 16:00

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
Reception & Main Entrance Closed Everyday from 16:00

Dear Parents & Students, 

For your information the reception & main entrance to the school will from today be open from 08:00-16:00 Monday-Friday. This means that if a student is not in an after-school activity, extra class, or Junior Club they will have to leave the school before this time. Also if they are outside playing they need to make sure they have their belongings with them as they will not be able to enter the school again after 16:00. The reception phone line (08-209015) is also open between these times and after this time you can leave a voicemail and we will get back to you as soon as we can. 

If you have an urgent matter outside of these hours you can contact the teacher/management directly. If you have a meeting booked after this time the staff member who has booked the meeting will meet you at the main entrance.

Kind regards,

Reception

 

 

Till föräldrar & elever,

För er information så kommer receptionen & huvudentren från och med idag vara öppen från 08:00-16:00 Måndag-Fredag. Det betyder att de elever som inte är med i någon aktivitet efter skolan, extra lektion eller Junior Club måste lämna skolbyggnaden innan 16:00. Om de är ute på skolgården efter skolan så måste de ha med sig sina saker som de ska ta hem då de inte kommer komma in i byggnaden igen efter 16:00. Receptionens telefonlinje (08-209015) är även den öppen mellan dessa tider och efter det kan ni lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan. 

Om ni har ett brådskande ärende utanför dessa tider så kan ni kontakta läraren/ledningen direkt. Om ni har ett möte bokat utanför dessa tider så kommer läraren att möte er vid huvudentren. 

Med vänliga hälsningar,

Receptionen